Wat U Moet Weten

Transportterminologie

In de transportsector wordt veel gebruik gemaakt van transportterminologie en specifieke afkortingen die vragen oproepen en soms verwarrend kunnen zijn. In dit artikel leest u welke termen u kunt vergeten en welke belangrijk zijn. We zullen op een eenvoudige manier uitleggen wat de meestgebruikte termen betekenen en wat deze termen inhouden.

De sector transport, logistiek en vrachtvervoer heeft zelf ook verschillende namen die eigenlijk allemaal hetzelfde betekenen. In deze branche wordt er van alle kanten met vakjargon en terminologie gesmeten. Waarom wordt er eigenlijk zoveel gebruik ​​gemaakt van transportterminologie en afkortingen voor zoiets eenvoudigs als het vervoeren van goederen? Voor mensen van buiten de transportsector kan het verwarrend zijn en levert het vaak meer vragen dan antwoorden op.

Hier zijn meerdere redenen voor. De termen bestrijken het hele spectrum. Aan de ene kant zijn het professionele hulpmiddelen om nieuwe termen een betekenis te geven zodat er een universele standaard in de sector wordt gecreëerd die in meerdere taal- en geografische gebieden wordt gebruikt. Aan de andere kant wordt transportterminologie gebruikt om een drempel te creëren voor mensen van buiten de transportsector. Hierdoor ontstaat er afstand tussen de transportsector en de rest van de commerciële wereld en wordt er geprobeerd om een professionelere uitstraling te krijgen.

De transportterminologie geeft de transportsector een slechte reputatie

Het probleem is niet dat de sector haar eigen taal heeft ontwikkeld of dat er alleen maar in afkortingen wordt gecommuniceerd. Het is een branche die veel contact heeft met andere sectoren en mensen, zoals bijvoorbeeld verkopers en kopers van goederen, overheden, banken en andere personen die betrokken zijn bij internationale activiteiten waarbij er producten over internationale grenzen worden vervoerd.

En daar ontstaat het probleem. De transportindustrie is een trotse sector. Maar vaak leidt die trots tot een arrogante houding omdat er wordt verwacht dat iedereen weet wat de gebruikte uitdrukkingen en termen betekenen. Bovendien schept de transportterminologie die in de deze sector wordt gebruikt onbewust de verwachting dat de ontvanger gedetailleerde kennis van alle onderdelen van het transportproces heeft. Voor mensen van buiten de sector kan dit zowel frustrerend als een beetje beangstigend zijn.

Dit alles zorgt ervoor dat de anders zo productieve communicatie wordt verstoord. Het resultaat is dat echte problemen, ongeacht wiens schuld dit is, vaak niet op tijd worden opgemerkt. Uiteindelijk heeft dit tot gevolg dat de totale sector wordt gezien als onbetrouwbaar omdat er slechte service wordt geboden en de beloftes niet worden nagekomen. Het is jammer dat de transportterminologie die was bedoeld om de productiviteit te verhogen, wordt vervuild met onzinnige termen waardoor de gehele sector transport en logistiek een slechte naam krijgt.

De belangrijkste termen in de sector transport en logistiek

Voor het ongetrainde oog is het bijna onmogelijk om de belangrijkste transportterminologie van het onzinnige en nutteloze taalgebruik te onderscheiden. We kunnen niet alles bespreken, maar we hebben de meestgebruikte termen in de transportsector gekozen die vaak voor verwarring zorgen. We zullen uitleggen wat deze termen betekenen en we geven een overzicht van de onzinnige uitdrukkingen die vaak in combinatie met deze termen worden gebruikt.

Hierdoor bent u hopelijk beter voorbereid om met uw transporteur te communiceren en kunt u lastigere vragen stellen zodat u betere antwoorden krijgt.

Servicevoorwaarden

Voor alle goederen die internationaal worden vervoerd, is er een overeenkomst tussen de verzender en de ontvanger van de goederen gesloten. Bij deze schriftelijke of mondelinge overeenkomst moet worden vastgelegd wanneer, of eigenlijk waar, tijdens het transportproces het eigendomsrecht van de goederen en daarmee de kosten voor het transport van de verzender naar de ontvanger worden overgedragen. Als dit niet het geval is, dan moet u hier voor het transport afspraken over maken. Gelukkig is er een wereldwijde standaard om te bepalen waar de verantwoordelijk over de goederen wordt overgedragen. De standaard bestaat uit een verzameling termen en afkortingen die gekoppeld zijn aan een specifieke geografische locatie. Meestal wordt er een afkorting gebruikt die staat voor de stad of luchthaven waar de verantwoordelijkheid voor de transportkosten wordt overgedragen.

Vaak worden deze voorwaarden als clausules, Incoterms of gewoon als voorwaarden aangeduid. In sommige gevallen worden deze benamingen zelfs helemaal weggelaten. In dat geval worden vaak alleen de afkortingen van de specifieke voorwaarden gebruikt. De meestgebruikte afkortingen voor het importen van goederen zijn EXW en FOB, ook bekend als Ex Works (Af fabriek) en Free On Board (Vrij aan boord) Bij het exporteren van goederen worden vaak de termen DAP en CFR gebruikt, die ook bekendstaan als Delivered At Place (Franco ter plaatse) en Cost and Freight (Kostprijs en vracht). In plaats van de laatste term kunt u ook de afkorting DDU tegenkomen die staat voor Delivered Duty Unpaid (Franco exclusief rechten). Dit is een verouderde term die officieel sinds 2010 niet meer wordt gebruikt. Bovendien is het mogelijk dat u de term Ab te zien krijgt. Dit een van oorsprong Latijns woord dat “van” betekent. Dit woord wordt meestal gebruikt in combinatie met ab fabriek. Deze voorwaarde heeft dezelfde betekenis als EXW (Af fabriek). Het betekent dat de ontvanger van de goederen verantwoordelijk is voor alle transportkosten vanaf de fabriek tot het verzendadres.

transportterminologie

Niet alleen de termen zelf kunnen voor verwarring zorgen. Een ander probleem is dat deze termen in de transportsector ook redelijk vrijelijk worden gebruikt. Zo komt het vaak voor dat een vervoerder het over EXW-kosten of DAP-kosten heeft. Dit is verwarrend omdat EXW en DAP bepalen welke partij voor welk deel van het transportproces moet betalen. Maar EXW-kosten hebben vaak alleen betrekking op het transportproces en de douane-inklaring vanaf het adres van de afzender tot het moment dat de goederen in het land van herkomst aan boord van het schip, de trein of het vliegtuig zijn geladen. Terwijl DAP-kosten juist alleen betrekking hebben op het het transport van de haven, luchthaven of terminal in het land van bestemming naar het adres van de ontvanger. Als er twijfel ontstaat, is het altijd een goed idee om de verkoopmedewerker te vragen wat er precies onder ‘van’ en ‘naar’ wordt verstaan. Bijvoorbeeld: “Dekken deze EXW-kosten het vervoer van Shanghai naar mijn afleveradres in Amsterdam?”

Wie is wie?

Binnen de sector transport en logistiek zijn er veel verschillende rollen en elke functie heeft meerdere benamingen. Volgens ons zijn de twee belangrijkste functies de verzender en de ontvanger.

De verzender is het bedrijf of de persoon die wordt vermeld als afzender van de goederen en wordt vaak als de verkoper, verzender, leverancier, opdrachtnemer of slechts als de fabriek aangeduid. Het is handig om te weten dat deze termen worden gebruikt want we merken vaak dat de vervoerder de schuld krijgt dat de zending vertraging heeft opgelopen. Meestal is het argument dat het product op tijd klaar was of dat de documenten niet beschikbaar waren op het moment dat de goederen uiterlijk aan boord van het schip, het vliegtuig, de trein of de vrachtwagen moesten zijn geladen.

De ontvanger heeft ook veel namen, waaronder de geadresseerde en BCO oftewel beneficial cargo owner (uiteindelijk gerechtigde eigenaar van de vracht). Dit is het bedrijf of de persoon die de goederen ontvangt en op het cognossement wordt vermeld. Het is dus degene voor wie de producten bestemd zijn. In uitzonderlijke gevallen worden de goederen tijdens het transport aan een nieuwe partij overgedragen.  In dat geval wordt de nieuwe ontvanger de geëndosseerde genoemd.

Binnen de wereld van het koeriersvervoer geldt er een uitzondering die min of meer standaard wordt toegepast. Hier wordt de term ontvanger over het algemeen gebruikt voor de persoon die de overeenkomst met het koeriersbedrijf heeft gesloten. In de praktijk betekent dit dat de ontvanger in dit specifieke geval niet per definitie de daadwerkelijke ontvanger van de goederen is. Hier wordt de persoon die de goederen ontvangt op de documenten als aflevering aangeduid.

Om meer te weten te komen over de andere rollen binnen de transportsector, kunt u ons artikel over het internationale transportproces lezen.

All-inprijs

De term all-in wordt vaak in de transportsector gebruikt. Omdat deze term vaak willekeurig wordt toegepast, levert de term vaak veel verwarring op. Deze term heeft vaak betrekking op de prijs voor het transport en de aanvullende diensten. Maar vaak wordt niet duidelijk aangegeven welke diensten hiermee worden bedoeld. Daarom is het altijd goed als u precies weet welke aanvullende kosten er naast de all-inprijs in rekening kunnen worden gebracht. Zo zijn de douanekosten en de kosten voor de btw (belasting toegevoegde waarde) meestal niet bij de prijs inbegrepen. Dit geldt vaak ook voor kosten die in rekening worden gebracht als extra toeslagen of omdat de goederen die u wilt vervoeren op een speciale manier moeten worden behandeld.

transporteca transportterminologie

Om inzicht te krijgen in de totale transportprijs, is het helaas nodig om een ​​factuur op te vragen. U zult echter merken dat het vaak zo is dat een transportbedrijf de factuur op het moment van de boeking niet kan verstrekken. Verder dient u er rekening mee te houden dat de kosten die aan de douane betaald moeten worden niet bij de transportprijs zijn inbegrepen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten als invoerrechten, btw en toeslagen. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en dienen vaak rechtstreeks bij de douane te worden voldaan.

Transportterminologie: levering met een zijlader (side loader)

Als er verder geen afspraken zijn gemaakt, dan wordt de transportcontainer meestal op de achterkant van een vrachtwagen afgeleverd. Dit wordt ook wel het chassis genoemd. Dit betekent dat u de container vanaf een hoogte van ongeveer 130 cm moet lossen. Dit is zeer onpraktisch als u geen oprijplaat hebt of over een magazijn met een laad- en losdock beschikt.

U kunt er ook voor kiezen om voordat de levering plaatsvindt andere afspraken maken. Hiervoor worden de termen zijlader of side loader gebruikt die dezelfde betekenis hebben. Dit is namelijk een kraan die aan de vrachtwagen is bevestigd. Met deze kraan kan de container van de vrachtwagen worden gehaald en op de grond worden geplaatst.

Deze optie is erg populair bij het afleveren van goederen. Het is namelijk goedkoper dan wanneer u een afzonderlijke kraan moet bestellen om de container van de vrachtwagen te tillen en op de grond te zetten. Bij deze optie gelden er echter wel een aantal beperkingen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de zijlader alleen in staat is om de container aan de linkerkant van de vrachtwagen op de grond te plaatsen. Stel u wilt de container lossen en de vrachtwagen heeft geen ruimte om op die plek te draaien. Dan is het verstandig om vooraf af te spreken of u wilt dat de container op de vrachtwagen wordt geladen waarbij de deuren van de container zich aan de kant van de cabine of aan de achterkant van de vrachtwagen bevinden. Op die manier weet u zeker dat de deuren van de container zich aan de juiste zijde bevinden op het moment dat de zijlader de container van de vrachtwagen tilt en op de grond plaatst.

Is er genoeg vrije tijd (vrije periode) om detentie te voorkomen?

Binnen de transportwereld heeft de term vrije tijd betrekking op de tijd die u hebt voordat de eigenaar van het materiaal dat u gebruikt dit materiaal retour moet hebben ontvangen. Als uw goederen bijvoorbeeld worden afgeleverd in een transportcontainer, dan hebt u drie dagen de tijd om de container te lossen en ervoor te zorgen dat deze container weer voor de eigenaar beschikbaar is. Op dat moment kan de container weer door de eigenaar voor andere transportopdrachten worden gebruikt.

transporteca logistiek

Als u de container niet binnen deze vrije periode retourneert, dan worden er kosten in rekening gebracht voor iedere dag dat u de container langer in uw bezit hebt. Deze vergoeding staat bekend als detentie en de kosten hiervoor worden over het algemeen iedere dag hoger.

Detentie is niet te verwarren met de term overliggeld. Dit is het bedrag dat u betaalt voor het huren van een ruimte om de container te stallen. Deze kosten worden in rekening gebracht als u er niet op tijd voor zorgt dat de goederen door de douane kunnen worden ingeklaard waardoor de container na aankomst niet op tijd vanuit de haven kan worden vervoerd.

Verschillende soorten toeslagen

In de transportsector lijken er oneindig veel extra kosten te zijn. Voorbeelden van deze transportterminologie zijn onder andere olietoeslagen, valutakosten, oorlogsrisico-toeslagen, congestietoeslag en hoogseizoentoeslagen. Naast deze kosten bestaan ​​er toeslagen voor inspectie, quarantaine, documentatie en veel andere min of meer voorzienbare zaken.

Voor al deze kosten – en voor de toeslagen die hier niet worden benoemd – geldt dat het belangrijkste is dat u weet wat deze kosten inhouden. Het is ook van essentieel belang om te weten of deze kosten echt onvermijdelijk zijn. Dan weet u of u deze kosten moet accepteren op het moment dat u een deal met de transportaanbieder sluit.

We kunnen deze kosten niet allemaal in dit artikel bespreken, maar we raden u aan om als koper van een transportoplossing kritische vragen te stellen wanneer u met extra kosten wordt geconfronteerd. Bij Transporteca zijn we van mening dat extra kosten vooral verwarring, onzekerheid en frustratie opleveren. Daarom zorgen we ervoor dat klanten op ons portaal hier niet mee te maken krijgen.

Vorm van transport

Vrachtvervoerders zijn in verschillende afdelingen of divisies onderverdeeld. Hierbij is elke afdeling verantwoordelijk voor een bepaald vervoermiddel dat bij een specifieke vorm van transport hoort. Zo zijn er afdelingen voor bijvoorbeeld zeetransport, luchttransport, wegtransport en mogelijk een afzonderlijke afdeling voor expresverzendingen of koeriersdiensten. Afhankelijk van de route die moet worden afgelegd, valt spoorwegtransport onder de afdeling zeetransport of wegtransport.

logistiek transportterminologie

Deze opsplitsing van vormen van vervoer kan tot verwarring leiden. Als koper van een transportoplossing moet u namelijk een vorm van transport kiezen voordat u alle details van iedere mogelijkheid kent. U moet deze beslissing al vroeg maken, zodat u naar een medewerker van de juiste transportafdeling kunt worden doorgestuurd. Als u eenmaal contact hebt met een vertegenwoordiger van een bepaalde afdeling is het bovendien bijna onmogelijk om inzicht in andere mogelijke vormen van vervoer te krijgen. De reden hiervoor is erg eenvoudig. Als u kiest voor een andere vorm van transport, dan moet u naar een andere transportafdeling worden doorgestuurd. In dat geval wordt ook de commissie voor uw bestelling door een andere afdeling ontvangen. Daarom is het voor vrachtvervoerders moeilijk om een transportopdracht “te laten lopen” en naar een andere afdeling door te sturen.

Maar de vorm van transport is vaak niet de doorslaggevende factor die bepaalt welke transportdienst het beste voor de klant is. Dit is veel meer afhankelijk van het feit of de goederen op de bestemming aankomen, hoe goed de transportdienst wordt uitgevoerd en wat de kosten hiervoor zijn. Als dit bekend is, dan is het voor de koper van de transportdienst veel minder relevant of de goederen per vliegtuig, schip, vrachtwagen, trein of door een combinatie van deze opties worden vervoerd.

Om het nog ingewikkelder te maken, is het ook mogelijk om voor een ​​koeriersdienst of expresverzending te kiezen. De transportterminologie die voor het woord koeriersdienst zelf wordt gebruikt kan tot verwarring leiden. Hiermee kan namelijk een koeriersbedrijf zoals bijvoorbeeld UPS, FedEx of TNT worden bedoeld. Aan de andere kant kan de term ook betrekking op een ‘man met een bestelwagen’ (man with a van) hebben. Dit is een chauffeur met een busje die uw zending rechtstreeks van het afhaaladres naar het afleveradres vervoerd. Koeriers- of expresverzendingen via gerenommeerde koeriersbedrijven kunnen vooral binnen Europa zowel via wegtransport als luchttransport worden vervoerd. Deze laatste optie is zeer vergelijkbaar met de diensten die transportbedrijven voor luchttransport standaard aanbieden.

transportterminologie transportsector

Als u op ons portaal een zoekopdracht uitvoert, krijgt u meteen alle geschikte vormen van transport te zien. We tonen alle relevante informatie en opties die u als koper van een transportoplossing nodig hebt om de best mogelijke beslissing te maken.

Wees niet bang om vragen te stellen!

Als u een transportoplossing wilt bestellen en u niet alle gebruikte termen begrijpt, dan kunt u altijd vragen wat ermee wordt bedoeld. We willen altijd transparant zijn en zullen uw vragen op een duidelijke manier proberen te beantwoorden. Het verzendproces is eenvoudig en om in de transportsector werkzaam te zijn, hoef je niet te zijn afgestudeerd. Misschien is dat de reden waarom het lijkt alsof de industrie als geheel weinig zelfvertrouwen heeft en daarom een soort eigen transportterminologie heeft gecreëerd die voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen is. Helaas heeft dit ook tot gevolg dat er veel meer communicatie tussen verschillende partijen nodig is, er meer misverstanden ontstaan en zendingen vaker dan nodig vertraging oplopen.

Laat u niet afschrikken door transportterminologie, afkortingen of onzinnige termen die in de transportbranche worden gebruikt. Maak in plaats daarvan gebruik van de mogelijkheid om vragen te stellen zodat u begrijpt wat er wordt bedoeld. Vaak helpt het om transportbedrijven duidelijke vragen over hun diensten te stellen en te vragen wat ze met een term bedoelen. Het komt vaak voor dat ze geen antwoord hebben of een onduidelijk antwoord geven. In dat geval is het een transportbedrijf waar u beter niet mee kunt samenwerken.

We hebben geprobeerd om de meestgebruikte transportterminologie te verduidelijken. Ongetwijfeld wordt is er in deze branche nog veel meer transportterminologie en onzinnig taalgebruik gebruikt. Als er transportterminologie wordt gebruikt die we niet in dit artikel hebben behandeld, dan kunt u ons altijd via de live chat of e-mail bereiken. Uiteraard kunnen we niet garanderen dat we de betekenis van elke gebruikte term weten. Maar we zullen ons best doen om erachter te komen zodat al onze lezers hiervan kunnen profiteren.

Geschreven door Morten Laerkholm, algemeen directeur en oprichter van Transporteca