Transporteca

Privacybeleid inzake gegevensbescherming

Privacybeleid inzake gegevensbescherming voor Websitebezoekers, Geregistreerde gebruikers, Particuliere klanten, Zakelijke klanten, Klanten uit de publieke sector en Gebruikers van klantenondersteuning met betrekking tot het aankoopproces van een transportdienst.

Versie 1.0
Voor het laatst herzien op 25 mei 2018

Privacybeleid aankoopproces van een transportdienst

Als onderdeel van onze bedrijfsvoering verzamelt Transporteca persoonlijke gegevens om deze te gebruiken bij het aankoopproces van een transportdienst. Het doel van dit proces is om bezoekers en klanten van onze website de best mogelijke service te leveren in verband met het zoeken naar kennis over het vervoer van goederen, het zoeken naar prijzen voor het vervoer van goederen, het boeken van het vervoer van goederen en het ontvangen van de dienst voor het vervoer van goederen en aanverwante diensten. Het verzamelen van persoonlijke gegevens heeft met name betrekking op de volgende personen:

 • Websitebezoekers
 • Geregistreerde gebruikers
 • Particuliere klanten
 • Zakelijke klanten
 • Klanten uit de publieke sector
 • Gebruikers van klantenondersteuning

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Transporteca persoonlijke gegevens verzamelt, voor welk doel deze persoonsgegevens worden gebruikt en hoe Transporteca deze gegevens verwerkt.

privacybeleid

Dit beleid bevat wettelijke informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door Transporteca. In dit privacybeleid kunt u informatie over uw rechten als geregistreerd persoon vinden. Als u als bezoeker van de website, geregistreerde gebruiker, particuliere klant, zakelijke klant, klant uit de publieke sector of gebruiker van klantenondersteuning vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, of als u gebruik wilt maken van uw rechten volgens de privacywetgeving, kunt u via de contactgegevens in dit beleid contact met Transporteca opnemen.

Verzameling van gegevens

Transporteca verzamelt persoonlijke gegevens met betrekking tot websitebezoekers, geregistreerde gebruikers, particuliere klanten, zakelijke klanten, klanten uit de publieke sector en gebruikers van klantenondersteuning. Deze persoonlijke gegevens zijn gecategoriseerd als:

Voor websitebezoekers

 • Online identificatiemiddel/cookies

Voor geregistreerde gebruikers

 • E-mailadres
 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Soort klant (zakelijk, particulier, publiek)
 • Gewenste valuta

Voor particuliere klanten

 • E-mailadres
 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer

Voor zakelijke klanten

 • E-mailadres
 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam en registratienummer

Voor klanten uit de publieke sector

 • E-mailadres
 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Instelling publieke sector en EAN-nummer (of soortgelijk)

Voor gebruikers van klantenondersteuning

 • E-mailadres
 • Naam
 • Telefoonnummer (optioneel)

Transporteca verzamelt de gegevens rechtstreeks via de geregistreerde persoon/u via de volgende methoden: ingediend op onze website of via e-mail, telefoon en chat

Gegevens worden alleen verzameld met toestemming van u als geregistreerd persoon en deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door via uw profiel op onze website communicatie via e-mail te deselecteren, uw profiel te verwijderen of via chat, e-mail of telefoon contact met Transporteca op te nemen.

privacybeleid transporteca

Zodra de toestemming is ingetrokken, wordt de toekomstige verwerking van persoonlijke gegevens beëindigd in gevallen waarvoor de toestemmingsprocedure geldt.

Doel van de verwerking van persoonlijke gegevens

Transporteca verzamelt persoonsgegevens met de volgende doelen

Voor websitebezoekers

 • Statistische informatie om onze website te optimaliseren
 • Verbeteren en personaliseren van uw gebruikerservaring met betrekking tot de aankoop van een transportdienst

Voor geregistreerde gebruikers

 • Identificatie van een persoon
 • Berekening prijzen en btw
 • Communicatie met betrekking tot het transport van uw goederen
 • Marketing (optioneel)

Voor particuliere klanten

 • Identificatie van een persoon
 • Communicatie met betrekking tot het transport van uw goederen
 • Levering van uw transportoplossing

Voor zakelijke klanten

 • Identificatie van een persoon
 • Communicatie met betrekking tot het transport van uw goederen
 • Levering van uw transportoplossing

Voor klanten uit de publieke sector

 • Identificatie van een persoon
 • Communicatie met betrekking tot het transport van uw goederen
 • Levering van uw transportoplossing

Voor gebruikers van klantenondersteuning

 • Identificatie van een persoon
 • Verbeteren en aanpassen van uw klantenservice op basis van uw geregistreerde transportgeschiedenis
 • Communicatie met betrekking tot het transport van uw goederen
 • Communicatie met betrekking tot algemene klantenservice

Indien het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens door het bedrijf wijzigt, zal dit aan de geregistreerde persoon/u worden meegedeeld voordat dergelijke wijzigingen van kracht worden. Dergelijke communicatie zal in de meeste gevallen bestaan ​​uit het bijwerken van dit beleid.

Verwijderen van persoonlijke gegevens

Transporteca bewaart persoonlijke gegevens met betrekking tot websitebezoekers, geregistreerde gebruikers, particuliere klanten, zakelijke klanten, klanten uit de publieke sector en gebruikers van klantenondersteuning. Persoonlijke gegevens worden verwijderd op het moment dat het doel met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens is bereikt. Dit betekent dat de gegevens voor de volgende perioden worden bewaard.

transporteca privacybeleid

Voor websitebezoekers, statistische informatie om onze website te verbeteren

 • Online identificatiemiddel/cookies: wordt niet verwijderd

Voor geregistreerde gebruikers, identificatie van een persoon

 • E-mailadres: wordt niet verwijderd

Voor geregistreerde gebruikers, berekening prijzen en btw

 • Adres: wordt niet verwijderd
 • Soort klant (zakelijk, particulier, publiek): wordt niet verwijderd

Voor geregistreerde gebruikers, communicatie met betrekking tot het transport van uw goederen

 • Telefoonnummer: wordt niet verwijderd

Voor geregistreerde gebruikers, marketing

 • E-mailadres: wordt bewaard totdat de toestemming wordt ingetrokken
 • Naam: wordt bewaard totdat de toestemming wordt ingetrokken

Voor particuliere klanten, identificatie van een persoon

 • E-mailadres: wordt niet verwijderd

Voor particuliere klanten, communicatie met betrekking tot het transport van uw goederen

 • E-mailadres: wordt niet verwijderd
 • Naam: wordt niet verwijderd

Voor particuliere klanten, levering van uw transportoplossing

 • Naam: wordt niet verwijderd
 • Adres: wordt niet verwijderd
 • Telefoonnummer: wordt niet verwijderd

Voor zakelijke klanten, identificatie van een persoon

 • E-mailadres: wordt niet verwijderd

Voor zakelijke klanten, communicatie met betrekking tot het transport van uw goederen

 • E-mailadres: wordt niet verwijderd
 • Naam: wordt niet verwijderd

Voor zakelijke klanten, levering van uw transportoplossing

 • Naam: wordt niet verwijderd
 • Adres: wordt niet verwijderd
 • Telefoonnummer: wordt niet verwijderd
 • Bedrijfsnaam en registratienummer: wordt niet verwijderd

Voor klanten uit de publieke sector, identificatie van een persoon

 • E-mailadres: wordt niet verwijderd

Voor klanten uit de publieke sector, communicatie met betrekking tot het transport van uw goederen

 • E-mailadres: wordt niet verwijderd
 • Naam: wordt niet verwijderd

Voor klanten uit de publieke sector, levering van uw transportoplossing

 • Naam: wordt niet verwijderd
 • Adres: wordt niet verwijderd
 • Telefoonnummer: wordt niet verwijderd
 • Instelling publieke sector en EAN-nummer (of soortgelijk): wordt niet verwijderd

Voor gebruikers van klantenondersteuning, identificatie van een persoon

 • E-mailadres: wordt niet verwijderd

Voor gebruikers van klantenondersteuning, communicatie met betrekking tot het transport van uw goederen

 • Naam: wordt niet verwijderd
 • Telefoonnummer: wordt niet verwijderd

Gebruik van gegevensverwerkers

Transporteca maakt bij de verwerking van persoonlijke gegevens gebruik van leveranciers en partners. Deze “gegevensverwerkers” beheren de gegevens uitsluitend volgens de instructies van Transporteca. Voor de verwerking van persoonlijke gegevens maakt Transporteca gebruik van de volgende gegevensverwerkers met betrekking tot de bovengenoemde doeleinden.

 • Amazon Web Services
 • Sendgrid
 • MailChimp
 • Zendesk
 • Myphone

Gegevensverwerkers van derde landen

Transporteca maakt gebruik van gegevensverwerkers in landen buiten de EU. Deze gegevensverwerkers zijn:

 • Amazon Web Services
 • Sendgrid
 • MailChimp
 • Zendesk

Transporteca heeft stappen ondernomen om te zorgen voor een adequate bescherming van uw persoonsgegevens voor elke gegevensverwerker buiten de EU. We gebruiken alleen gegevensverwerkers die kunnen documenteren op welke manier ze persoonlijke gegevens gebruiken en hoe deze worden beschermd.

beleid inzake gegevensbescherming

Deze documentatie bestaat uit een beleid inzake gegevensbescherming en overeenkomsten met betrekking tot gegevensverwerking.

Overdracht van persoonlijke gegevens

Voor websitebezoekers

 • Statistische informatie om onze website te verbeteren: Google, Amazon Web Service

Voor geregistreerde gebruikers

 • Identificatie van een persoon: Amazon Web Service
 • Berekening prijs en btw: Amazon Web Service
 • Communicatie met betrekking tot het transport van uw goederen: SendGrid
 • Marketing (optioneel): MailChimp

Voor particuliere klanten

 • Identificatie van een persoon: Amazon Web Service
 • Communicatie met betrekking tot het transport van uw goederen: SendGrid
 • Levering van uw transportoplossing: Amazon Web Service, aanbieders van transportdiensten (hieronder gedefinieerd), verzekeringsmaatschappijen (hieronder gedefinieerd)

Voor zakelijke klanten

 • Identificatie van een persoon: Amazon Web Service
 • Communicatie met betrekking tot het transport van uw goederen: SendGrid
 • Levering van uw transportoplossing: Amazon Web Service, aanbieders van transportdiensten (hieronder gedefinieerd), verzekeringsmaatschappijen (hieronder gedefinieerd)

Voor klanten uit de publieke sector

 • Identificatie van een persoon: Amazon Web Service
 • Communicatie met betrekking tot het transport van uw goederen: SendGrid
 • Levering van uw transportoplossing: Amazon Web Service, aanbieders van transportdiensten (hieronder gedefinieerd), verzekeringsmaatschappijen (hieronder gedefinieerd)

Voor gebruikers van klantenondersteuning

 • Identificatie van een persoon: Amazon Web Service
 • Communicatie met betrekking tot het transport van uw goederen: Amazon Web Service, SendGrid, Zendesk, Myphone
 • Communicatie met betrekking tot algemene klantenservice: Amazon Web Service, SendGrid, Zendesk, Myphone

Wanneer u een transportoplossing op onze website boekt, geeft ​​Transporteca uw persoonlijke gegevens die worden gebruikt voor het leveren van de transportdienst voor het vervoer van uw goederen door aan de specifieke aanbieder van de transportdienst; en verzekeringsmaatschappijen, indien er een transportverzekering bij uw boeking is inbegrepen.

 • Aanbieders van transportdiensten: DB Schenker, Panalpina, Strait Air, TNT, UPS, FedEx, Freja, DSV, Dimotrans, iContainers, Atlas Forwarding, Holland & Stockford, Leman, IAT, Bennys Transportfirma, JMJ Transport & Flytning, Pakke.dk, Yoyo, Vanguard, Shipco, MKP Spedition
 • Verzekeringsmaatschappijen: First Marine

Wanneer u een transportoplossing boekt, worden uw persoonlijke gegevens alleen gedeeld met de specifieke dienstverleners en verzekeringsmaatschappijen waar Transporteca mee samenwerkt en welke betrokken zijn bij het leveren van uw specifieke transportoplossing.

In aanvulling op het bovenstaande worden persoonlijke gegevens alleen openbaar gemaakt in gevallen waarin Transporteca hiertoe wettelijk verplicht is, met inbegrip van naleving van de verordening/richtlijnen inzake gegevensbescherming en landspecifieke wetgeving inzake persoonsgegevens.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de EU-privacyrichtlijn hebben de betrokkenen (“u”) bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die door Transporteca met betrekking tot uw persoon worden verzameld. Deze rechten zijn:

Recht op toegang – U hebt, onder bepaalde voorwaarden, het recht op toegang tot de gegevens zoals Transporteca deze met betrekking tot uw persoon bewaart

Recht op correctie van gegevens – U hebt het recht om fouten of omissies te verbeteren in de gegevens die betrekking hebben op uw persoon en door Transporteca worden behandeld

Recht op verwijdering – U hebt, onder bepaalde voorwaarden, het recht om een verzoek voor verwijdering van gegevens met betrekking tot uw persoon in te dienen. Houd er rekening mee dat dit recht op de meeste juridische behandelingen van persoonlijke gegevens niet van toepassing is. Als u hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u uw toestemming voor deze verwerking intrekken, waardoor gerelateerde gegevens worden verwijderd.

Onderworpen aan beperkte behandeling – In sommige gevallen hebt u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens op te schorten. Dit is van toepassing als de juistheid van de gegevens in twijfel wordt getrokken, als u een kopie van onrechtmatig verwerkte gegevens wilt en deze daarom niet wilt laten verwijderen, als u de opslag van gegevens wilt verlengen tot een periode die langer is dan is toegestaan voor het doel waarvoor Transporteca deze verzamelt, of als u het recht om uw gegevens te verwerken betwist en een dergelijk geschil nog niet is beslecht.

Recht op gegevensoverdracht – U hebt in sommige gevallen het recht om de persoonlijke gegevens die Transporteca over uw persoon heeft verzameld te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en door machines leesbaar formaat met als doel deze persoonlijke gegevens naar een andere gegevensbeheerder over te dragen

Recht op inzage – In sommige gevallen kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, worden deze niet meer verwerkt, tenzij hier belangrijke en gerechtvaardigde redenen voor zijn of de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling of verdediging van een rechtsvordering. Als uw gegevens worden verwerkt voor doeleinden met betrekking tot direct marketing, kunt u hier op elk gewenst moment bezwaar tegen maken, waardoor de verwerking wordt beëindigd.

Gebruikmaken van uw rechten

Het beleid inzake gegevensbescherming van de EU en/of de lokale wetgeving zijn van toepassing op uw rechten met betrekking tot de privacy van gegevens. Deze rechten zijn geen absolute rechten, maar rechten die u kunt uitoefenen afhankelijk van de manier waarop persoonlijke gegevens door Transporteca worden verwerkt.

privacybeleid inzake gegevensbescherming

Indien u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u uw verzoek doorgeven aan de contactpersoon van Transporteca door de contactgegevens onderaan dit privacybeleid te gebruiken.

Transporteca zal individuele verzoeken zo spoedig mogelijk beoordelen.

Als u bij een externe autoriteit in beroep wilt gaan tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dienen dergelijke klachten te worden doorgestuurd naar de toezichthoudende autoriteit in uw EU-land van herkomst. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Automatische beslissingen en profilering

Transporteca kan de persoonlijke gegevens van de betrokkene gebruiken voor het opstellen van profielen of als basis voor automatische beslissingen gebruiken.

De gegevens die worden gebruikt voor automatische beslissingen zijn de volgende:  adres, soort klant (zakelijk, particulier of publiek), gewenste valuta

De gegevens die worden gebruikt voor profilering zijn de volgende: soort klant (zakelijk, particulier of publiek)

Automatische beslissingen en profilering worden alleen gebruikt voor het identificeren van relevante transportopties en het personaliseren van onze communicatie naar u toe.

Indien u niet onderworpen wilt worden aan automatische beslissingen en/of profilering kunt u contact met de contactpersoon van Transporteca opnemen met betrekking tot dit beleid en uw wens voor menselijke tussenkomst kenbaar maken omdat u de wijze voor geautomatiseerde beslissingen en/of profilering betwist.

Google AdWords

Deze website gebruikt de remarketingdienst van Google AdWords om bezoekers van de website advertenties op websites van derden (inclusief Google) te tonen. Dit betekent dat we advertenties tonen aan eerdere bezoekers van onze website die op onze website een opdracht hebben voltooid, zoals het zoeken naar een transportdienst of het plaatsen van een boeking voor een transportdienst. Dit kan zijn in de vorm van een advertentie op de pagina met zoekresultaten van Google of een website binnen het Google Display Network. Externe bedrijven, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties te tonen die zijn gebaseerd op iemands eerdere bezoeken op deze website. Uiteraard zullen de verzamelde gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid en het privacybeleid van Google worden gebruikt.

Via de pagina Google-advertentievoorkeuren kunt u uw voorkeuren instellen voor de manier waarop Google u advertenties toont en als u wilt, kunt u zich volledig afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties door middel van de cookie-instellingen of u kunt ervoor kiezen om de plug-in voor de browser permanent te gebruiken.

Veiligheid

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. We volgen algemeen aanvaarde normen om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen, in overeenstemming met het risico dat aan deze gegevens en de verwerking ervan is verbonden. Als u vragen hebt over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens, kunt u via de contactgegevens onderaan dit privacybeleid contact met ons opnemen.

Contactgegevens

Contactpersoon van Transporteca voor persoonlijke gegevens

Christian Vinther
Transporteca
+44 20 3769 6586
[email protected]

Transporteca heeft geen functionaris voor gegevensbescherming. Neem contact op met de contactpersoon van het bedrijf voor vragen met betrekking tot de privacy van gegevens.