Bent u verzekerd?

Transportverzekering afsluiten of niet?

Is een transportverzekering afsluiten een goed idee? Bent u verzekerd als u geen transportverzekering hebt? In dit artikel geven we alle antwoorden.

Als u wel een transportverzekering afsluit

Als er iets verkeerd gaat tijdens het vervoer van uw goederen dan bent u met een transportverzekering verzekerd. Zo kunnen uw goederen tijdens het transport bijvoorbeeld beschadigd raken of uw goederen kunnen zoek raken. Als u een transportverzekering hebt afgesloten dan bent u verzekerd en wordt u in deze gevallen volledig gecompenseerd. U kunt op deze pagina meer lezen over het afsluiten van een transportverzekering bij Transporteca. Een transportverzekering is een goede manier om risico’s te vermijden als u goederen laat vervoeren. Wat gebeurt er als er tijdens het vervoer iets verkeerd gaat en u geen transportverzekering hebt? Daar kunt u hieronder meer over lezen.

Zonder transportverzekering bent u niet volledig verzekerd

Helaas is dit inderdaad het geval. Hebt u een transportoplossing bij een vrachtvervoerder, transportbedrijf of koeriersdienst besteld en hebt u geen transportverzekering afgesloten? Als er iets verkeerd gaat tijdens het transport bent u in dat geval niet volledig verzekerd. In het vervolg van dit artikel kunt u lezen waarom dat het geval is.

Transportbedrijven of vrachtvervoerders hebben een verzekering waardoor de schade automatisch wordt vergoed. Bijvoorbeeld in het geval uw goederen zoek of beschadigd raken tijdens het transport. Als u volledig verzekerd wilt zijn moet u daarom naast het bestellen van de transportoplossing ook een transportverzekering afsluiten. Als u een zogenaamde ‘warehouse insurance’ hebt afgesloten, dan bent u mogelijk wel verzekerd. Maar om hier zeker van te zijn is het verstandig om de Algemene Voorwaarden door te lezen.

Gelden er speciale regels voor particulieren?

Nogmaals, helaas is dit niet het geval. Er gelden geen speciale consumentenrechten, al bent u een privépersoon en geen bedrijf. Daardoor lopen particulieren hetzelfde risico als bedrijven. Er geldt echter een uitzondering als u goederen vervoert die verhuisd moeten worden.

Is een transportverzekering afsluiten financieel gezien een goed idee?

Hebben de goederen die u vervoert ten opzicht van het gewicht een hoge waarde? Dan is een transportverzekering afsluiten een goede optie. Als dit niet het geval is dan is het financieel gezien geen goed idee. Uiteraard is dit anders als de goederen voor u grote persoonlijke of emotionele waarde hebben.

Geen transportverzekering afsluiten betekent lagere transportkosten

Laten we nu de transportsector in algemene zin bekijken. Dan zien we dat de transportkosten lager worden als er geen transportverzekering wordt afgesloten. Dat is positief voor de klant maar de goederen zijn niet verzekerd als deze zoek of beschadigd raken. Als de vrachtvervoerder niet verantwoordelijk is voor alle risico’s, dan kan de prijs laag worden gehouden. Daardoor wordt het voor u bijvoorbeeld goedkoper om goederen uit China te importeren. Maar er is ook nog een andere reden voor deze lagere transportkosten. De winst die een vrachtvervoer maakt vertegenwoordigt slechts een fractie van de waarde van de vervoerde goederen. Als de vrachtvervoerder wel alle risico’s zou dragen dan zou de prijs voor het transport aanzienlijk stijgen.

Af en toe krijgen we dit soort vragen:

“Jullie bieden een transportverzekering waardoor ik verzekerd ben als er iets met mijn goederen gebeurt, toch?”
“Als iemand goederen van anderen transporteert en deze goederen beschadigt, dan moet diegene deze goederen vervangen. Dat is het meest eerlijk, toch?”

Helaas bent u in deze gevallen niet automatisch verzekerd, zoals hierboven wordt beweerd. Als dat het geval zou zijn, dan zou de prijs voor de transportdienst veel hoger zijn.

We kunnen dit waarschijnlijk het best uitleggen aan de hand van het volgende voorbeeld:

Een vrachtvervoerder transporteert een container van 40 voet van Azië naar Europa. Dan geldt er voor de vrachtvervoerder over het algemeen een dekkingsbijdrage van EUR 200.

De goederen in een container van 40 voet hebben gemiddeld een waarde van ongeveer EUR 50.000. Uiteraard kan dit bedrag ook iets hoger of lager zijn.

De winst die de vrachtvervoerder maakt is dan ongeveer 0,4% van de totale waarde van de goederen.

transportverzekering afsluiten

We gaan ervan uit dat de vrachtvervoerder de risico’s draagt in het geval de goederen zoek of beschadigd raken. Dan staat de winst van de vrachtvervoerder niet in verhouding tot de kosten in geval verlies of beschadiging. Het komt ook vaak voor dat een container met grondstoffen vertraagd is. Dit betekent dat fabrieken de productie tijdelijk moeten stilleggen. Stel dat de vrachtvervoerder verantwoordelijk is voor deze indirecte gevolgen en kosten. Dan zou het risico (en daarmee de transportkosten) aanzienlijk oplopen.

Deze principes gelden bij iedere soort vervoer. Ongeacht of u een pakket met een lamp, een pallet wijn of een schip met olie laat vervoeren.

Moet de vrachtvervoerder in deze gevallen niet zelf een transportverzekering afsluiten?

Helaas doen ze dat niet. Dit komt omdat hun prijzen daardoor enorm zullen gaan stijgen. Het transport zou dan zo duur worden, dat niemand meer van hun diensten gebruik maakt.

Ook willen we als gemeenschap de kosten voor transport zo laag mogelijk houden. De transportkosten vormen een barrière voor het drijven van internationale handel. Dit geldt ook voor douanekosten, btw en andere belastingen. Hogere transportkosten zouden betekenen dat er minder internationale handel wordt gedreven. Daarom willen we de uitgaven en kosten voor transport zo laag mogelijk houden.

De vrachtvervoerder draagt wel verantwoordelijkheid

Vrachtvervoerders dragen inderdaad verantwoordelijkheid over de goederen die ze vervoeren. Maar in internationale afspraken is vastgelegd dat dit slechts een beperkte verantwoordelijkheid is. In de handel wordt dit de ‘Beperkte Aansprakelijkheid’ van de vrachtvervoerder genoemd. Deze beperking is afhankelijk van het feit of u voor lucht-, zee-, of wegtransport hebt gekozen. Dit betekent dat u wordt gecompenseerd als uw goederen tijdens het transport beschadigd of zoek raken. Maar het bedrag dat u ontvangt staat meestal in geen verhouding tot de waarde van uw goederen. Hieronder kunt u lezen welke soort beperkte aansprakelijk voor welke vorm van transport van toepassing is.

De beperkte aansprakelijkheid is voor:

Luchttransport: Ongeveer EUR 20 / kg
Wegtransport: Ongeveer EUR 10 / kg
Zeetransport: Ongeveer EUR 2 / kg

Een voorbeeld:

U laat een pakket van 10 kg via wegtransport vervoeren. Dan moet de vrachtvervoerder u gemiddeld een bedrag van 10 kg x EUR 10 / kg = EUR 100 uitkeren. U kunt echter geen bedrag ontvangen dat hoger is dan de aanschafwaarde van de goederen.

Dus als u EUR 70 voor de goederen hebt betaald, dan zal u een bedrag van EUR 70 worden uitgekeerd. Als de aanschafwaarde EUR 120 is, dan zult u een bedrag van EUR 100 ontvangen.

Waarom geldt er een beperkte aansprakelijkheid als ik niet volledig wordt gecompenseerd?

De beperkte aansprakelijkheid zorgt voor marktevenwicht op het gebied van transportaanbieders. Daarbij is de vrachtvervoerder voor een dusdanig deel aansprakelijk, zodat de goederen op een goede manier kunnen worden vervoerd. Aan de andere kant is het risico niet zo groot dat het een obstakel voor de internationale handel betekent.

De beperkte aansprakelijkheid bestaat uit een aantal regels die voor alle transportbedrijven ter wereld geldt. Daarbij maakt het geen verschil in welk land de klant van het transportbedrijf is gevestigd.

Waarom loont een transportverzekering afsluiten?

In het kort loont dit wanneer de goederen die u transporteert een hoge waarde hebben. Dit geldt als de waarde hoger is dan het bedrag voor de beperkte aansprakelijkheid en uw eigen risico. Van beide gevallen vindt u hieronder een voorbeeld.

Stel u laat een lamp van 10 kg met een waarde van EUR 80 vervoeren. Dan kan de vrachtvoerder de schade voor u volledig vergoeden. Dit komt omdat de beperkte aansprakelijk hoger ligt dan de waarde van de lamp (10 kg x EUR 10 / kg = EUR 100). Een transportverzekering afsluiten is daarom in dat geval niet nodig. Er zijn echter een aantal redenen waarom een transportverzekering afsluiten toch een goed idee is. Bij een verzekeringsmaatschappij wordt uw claim namelijk vaak sneller en eenvoudiger goedgekeurd dan bij een vrachtvervoerder.

Wilt u een transportverzekering afsluiten? Dan moet u er wel rekening mee houden dat er altijd een eigen risico van toepassing is. Stel uw hebt voor EUR 80 een lamp gekocht en u hebt een eigen risico van EUR 120. Dan is een transportverzekering afsluiten dus niet voordelig. Maar als de lamp EUR 800 kost, dan is een transportverzekering afsluiten wel een goede optie.

Waar kan ik een transportverzekering afsluiten?

U kunt een transportverzekering afsluiten bij verschillende bedrijven, waaronder Transporteca. Deze verzekering kunt u afsluiten direct nadat u een transportoplossing hebt geboekt. Als u een transportverzekering hebt afgesloten dan bent u volledig verzekerd in het geval uw goederen zoek of beschadigd raken.

Als u vaak goederen laat transporteren, dan is het mogelijk voordeliger om een algemene transportverzekering af te sluiten. Dan bent u in plaats van eenmalig voor al uw verzendingen verzekerd. Veel bedrijven hebben al een dergelijke transportverzekering zonder dat ze het weten. Dit kan het geval zijn als de transportverzekering bij de ‘warehouse insurance’ is inbegrepen. Daarom is het verstandig om de sectie Voorwaarden en Diensten van het contract te bekijken. Dan weet u zeker of de transportverzekering bij de ‘warehouse insurance’ is ingegrepen.