Inzicht in de berekening

Internationale verzendkosten

Vraagt u zich af waar de verzendkosten uit bestaan en hoe internationale verzendkosten worden berekend? Bent u een importeur van goederen? Dan weet u wellicht al dat de totale kosten uit drie verschillende kosten bestaan: De kosten voor het product (die u aan de leverancier betaalt), de transportkosten (die u aan de vervoerder betaalt) en de kosten voor belastingen en in sommige gevallen BTW (die u aan de lokale douane of belastingautoriteit betaalt). In dit artikel leest u alles over de kosten die bij het transporteren van goederen van toepassing zijn.

De 7 stappen bij internationale verzendingen

Hebt u kortgeleden een bedrijf opgericht dat zich bezighoudt met internationaal transport of hebt u al ervaring met internationale handel? Ongeacht hoeveel ervaring u hebt, in dit artikel leggen we uit hoe het transportproces in zijn werk gaat. Ook geven we een overzicht van de manier waarop internationale verzendkosten worden bepaald en berekend.

verzendkosten

Een goed beginpunt om uw facturen en prijsopgaven beter te kunnen begrijpen zijn de  zeven stappen van internationaal transport. De totale internationale verzendkosten worden namelijk op deze zeven stappen gebaseerd. Als u op de hoogte bent van deze zeven stappen heeft u namelijk een goed inzicht in het transportproces. Daardoor weet u precies waarvoor u betaalt en wanneer deze kosten betaald moeten worden.

De internationale verzendkosten worden gebaseerd op de volgende zeven elementen van het transportproces. Daarbij maakt het geen verschil of u intercontinentaal of binnen Europa handel drijft. Deze kosten gelden bij zowel zee-, lucht- en wegtransport:

  1. Wegtransport naar (lucht)haven van vertrek (afhalen goederen)
  2. Inklaren van de goederen door de douane (land van herkomst)
  3. Overslag van de goederen (land van herkomst)
  4. Vervoer van de goederen (zeetransport of luchttransport)
  5. Inklaren van de goederen door de douane (land van bestemming)
  6. Overslag van de goederen (land van bestemming)
  7. Wegtransport naar bezorgadres (levering goederen)

Niet bij elk internationaal transport zijn al deze zeven stappen van toepassing. Bij intercontinentaal transport is dit bij voorbeeld afhankelijk van de incoterms die u en de leverancier hebben afgesproken. En bij transport binnen Europa is dit afhankelijk van de hoeveelheid goederen die u wilt vervoeren. Hieronder geven we een overzicht zodat u kunt zien wanneer u voor welke stappen van het transportproces betaalt.

Waaruit bestaan internationale verzendkosten?

Wilt u goederen die u hebt gekocht naar Nederland transporteren en bent u op zoek naar de transportkosten? De prijsopgaven die u van vrachtvervoerders ontvangt kunnen nogal verwarrend zijn. Vaak is het namelijk lastig om erachter te komen welke kosten bij de prijs zijn inbegrepen en welke niet. Hieronder proberen we inzichtelijk te maken welke kosten er over het algemeen bij de prijs zijn inbegrepen en welke niet.

Intercontinentale verzendingen

Bij intercontinentaal transport hebt u twee mogelijkheden om uw goederen naar Nederland te vervoeren: zeetransport en luchttransport. Welke van de zeven stappen van het transportproces bij de prijs zijn inbegrepen is afhankelijk van de gekozen incoterms. Incoterms zijn de voorwaarden voor het transport die u en uw leverancier zijn overeengekomen. Op uw factuur moet altijd duidelijk worden aangegeven volgens welke incoterms (voorwaarden) uw goederen worden vervoerd. Afhankelijk van de afgesproken voorwaarden wordt bepaald wanneer de verantwoordelijk voor de goederen van de leverancier naar u wordt overgedragen. Daarbij geldt dat de partij die verantwoordelijk is voor de goederen ook verantwoordelijk is voor de transportkosten.

Incoterms

Hieronder zullen we uitleggen voor welke kosten u verantwoordelijk bent. Zoals gezegd is dat afhankelijk van de incoterms die u en uw leverancier voor het specifieke transport zijn overeengekomen. Voor het importen van goederen worden meestal de incoterms FOB en EXW gekozen. Bij het exporteren van goederen worden vaak de DAP of CFR voorwaarden gebruikt. Meer informatie over de vier voorwaarden kunt u in het vervolg van dit artikel vinden.

incoterms handelsvoorwaarden

FOB

Als er voor de FOB voorwaarden wordt gekozen dat is uw leverancier verantwoordelijk voor alle lokale transportkosten. De lokale transportkosten komen overeen met de punten 1-3 in het overzicht van de zeven transportkosten. Dat zijn dus de kosten voor het vervoer van de goederen naar de haven. En de kosten voor overslag van de goederen en het inklaren van de goederen dat door de douane wordt gedaan. Bij deze voorwaarden bent u dus verantwoordelijk voor de kosten die onder de punten 4-7 worden aangeduid. Dat zijn de transportkosten voor het transport van de (lucht)haven van vertrek naar de (lucht)haven van aankomst. En de kosten voor het inklaren en het overslaan van de goederen in het land van bestemming. En tot slot de kosten voor het wegtransport naar het door u opgegeven adres (levering van de goederen).

EXW

Als u afspreekt om de goederen volgens de EXW voorwaarden te vervoeren dan bent u verantwoordelijk voor het hele transportproces. In dat geval bent u verantwoordelijk voor alle transportkosten vanaf het adres van uw leverancier tot het bezorgadres. Dit kan bijvoorbeeld vanaf het adres van uw leverancier in Shanghai, China naar uw eigen adres in Nederland zijn.

CFR

Dit zijn voorwaarden voor het exporteren van goederen en het is eigenlijk het tegenovergestelde van FOB. Bij deze incoterm bent u als exporteur verantwoordelijk voor de transportkosten van uw adres in Nederland naar de haven van bestemming. Maar op het moment dat de goederen van het schip worden gelost, wordt de verantwoordelijk voor de transportkosten overgedragen. Vanaf dat moment is de koper van de goederen verantwoordelijk voor het verdere transport van de goederen. Dit zijn de kosten voor het vervoer van de goederen vanuit de haven van aankomst naar het afleveradres. Daarbij is de koper verantwoordelijk voor de kosten voor het overslaan en inklaren van de goederen in de haven van bestemming.

DAP

is ook een voorwaarde die vaak bij het exporteren van goederen wordt gebruikt. Bij deze handelsvoorwaarde bent u als exporteur verantwoordelijk voor het hele transportproces. Dit geldt voor het vervoer van de goederen vanaf uw eigen adres tot het buitenlandse adres van de koper. In dat geval bent u ook verantwoordelijk voor alle transportkosten.

Alle vier de hierboven genoemde incoterms hebben alleen betrekking op de transportkosten. Wilt u bijvoorbeeld een transportverzekering afsluiten om uw goederen te verzekeren als deze vervoert worden? Dan brengt dit over het algemeen aanvullende kosten met zich mee.

De importbelasting voor goederen die naar Nederland worden vervoerd, moet bij de belastingdienst worden voldaan. Het is uw eigen verantwoordelijk om uit te zoeken hoeveel importbelasting u moet betalen. Belastingen zijn namelijk geen onderdeel van het transportproces. In plaats daarvan is de belasting afhankelijk van het soort goederen dat u importeert.

Wegtransport binnen Europa

Binnen de grenzen van Europa worden de meeste goederen over de weg vervoert. Daarom wordt deze manier van transport ook wel regulier wegtransport genoemd. Dit is een transportdienst waarbij de goederen altijd van deur-tot-deur worden bezorgd (EXW voorwaarden). Daarom moet u bij deze voorwaarden altijd kosten voor het afhalen en bezorgen van de goederen betalen.

Wilt u echter een groot aantal goederen importeren (drie pallets of meer)? Dan vermijdt u de kosten die bij de punten drie en zes worden beschreven (het overslaan van de goederen). Uw goederen worden in dat geval namelijk afgehaald en bezorgd met dezelfde ‘export’ vrachtwagen. Daardoor hoeven de goederen niet in- en uitgeladen te worden en bespaart u de kosten voor overslag van de goederen. Deze ‘export’ vrachtwagen vervoert de goederen van het magazijn van de leverancier naar het magazijn in Nederland. Vanaf daar worden de goederen met een kleinere vrachtwagen naar de plaats van bestemming vervoerd. Voor het afhalen van de goederen geldt hetzelfde.

Wat is wel en niet bij de prijs inbegrepen?

Voor wegtransport binnen Europa geldt dat de prijsopgave meestal is voor het transport van punt A naar punt B. Ook het inklaren van de goederen door de douane is meestal bij deze prijs inbegrepen. Wat meestal niet bij de prijs is inbegrepen zijn alle zaken die hierboven niet zijn genoemd. Dit zijn zaken zoals een vrachtwagen met een laadklep voor het laden en lossen van de goederen. Als u wilt dat de goederen bij meerdere adressen worden afgehaald of bij meerdere adressen worden afgeleverd. Of u wilt bijvoorbeeld dat de goederen op een specifiek tijdstip worden afgehaald of bezorgd. Maar ook als u wilt dat uw goederen met prioriteit worden bezorgd dan brengt dit aanvullende kosten met zich mee.

Als u kortom aanvullende wensen hebt voor het transport dan zal dit extra koste opleveren. Als u speciale wensen hebt dan moet u dit aangeven voordat u de transportdienst besteld. Ook moet u bij het bestellen van de transportdienst direct voor deze zaken betalen.

Als u goederen vanuit een ander EU-land importeert dan hoeft u geen importbelasting of BTW op deze goederen te betalen. Dit komt door het Douanegebied van de Gemeenschap waarbinnen vrij verkeer van goederen mogelijk is. U kunt hier meer lezen over het importeren van goederen vanuit andere EU-landen.

Hoe worden de prijzen voor intercontinentale verzendingen bepaald?

Als we zeetransport en luchttransport vergelijken dan is de prijs afhankelijk van de route en de type goederen. Dit komt omdat bij zeetransport de ruimte meestal de beperkende factor is. Terwijl bij luchttransport het gewicht van de verzending vaak de beperkende factor is. Daarom geldt dat hoe zwaarder de verzending is, hoe groter de prijsverschillen zijn. Hieronder geven we een overzicht van de manier waarop de prijzen worden berekend.

Zeetransport

Bij zeetransport zijn er twee mogelijkheden om uw goederen te vervoeren: LCL en FCL. LCL (Less than Container Load) wordt meestal gebruikt voor het vervoer van stukgoederen en is geschikt voor ‘kleinere’ verzendingen. Bij dit type verzending wordt de ruimte van een container door meerdere importeurs ‘gedeeld’. Over het algemeen wordt LCL gekozen bij zendingen die een volume van minder dan 15 vierkante meter hebben. Aan de andere kant wordt FCL (Full Container Load) gebruikt bij zendingen die meer ruimte dan 15 m³ innemen. In dat geval hebt u voor het transporteren van uw goederen een hele container tot uw beschikking.

Prijzen voor LCL

Deze prijzen worden berekend op basis van het volume in kubieke meter (m³). Dit is de eenheid om uit te drukken hoeveel ruimte de goederen in beslag nemen. En hoe groter het volume van de goederen, des te hoger de prijs. Kiest u ervoor om de goederen volgens de EXW voorwaarden te vervoeren? Dan is de prijs ook afhankelijk van de plaats waar de goederen moeten worden afgehaald. Moeten uw goederen bijvoorbeeld enkele honderden kilometers van de Chinese kust worden afgehaald? Dan zullen de kosten voor het afhalen aanzienlijk hoger zijn dan wanneer uw leverancier in Shanghai is gevestigd. Shanghai ligt namelijk aan de kust en beschikt over een eigen zeehaven.

intercontinentale verzendkosten

Hieronder kunt u zien uit welke onderdelen de totale transportkosten kunnen bestaan. Dit voorbeeld is gebaseerd op een zending van 2 m³ en 500 kg. De goederen worden volgens de EXW voorwaarden van Shanghai naar Rotterdam vervoerd:

Wegtransport naar haven (afhalen goederen): EUR 117
Inklaren van de goederen door de douane (land van herkomst): EUR 14
Overslag van de goederen (land van herkomst): EUR 108
Vervoer van de goederen (zeetransport): EUR 77
Inklaren van de goederen door de douane (land van bestemming): EUR 45
Overslag van de goederen (land van bestemming): EUR 88
Wegtransport naar bezorgadres (levering goederen): EUR 62

Totale transportkosten: EUR 511

Zoals u kunt zien in het voorbeeld is het vervoer van de goederen zelf niet heel duur. De grootste kostenposten zijn namelijk het afhalen en het overslaan van de goederen.

Prijzen FCL voorwaarden

De prijzen die u moet betalen voor een hele container kunnen behoorlijk variëren. Dit komt simpelweg door het principe van vraag en aanbod. Net als in vele andere sectoren geldt dit principe ook in de transportbranche. Als er op een bepaalde route veel containerschepen beschikbaar zijn dan daalt de prijs, en omgekeerd geldt hetzelfde. Daarbij hebben ook zaken als de valutaprijs en de olieprijs invloed op het transport. Maar ook toeslagen zoals toeslagen voor vervuiling, oorlogsrisico, en transport tijdens het hoogseizoen hebben hier invloed op. U zult merken dat deze transportprijzen van maand tot maand zullen verschillen. Bijvoorbeeld als u een factuur opvraagt via Transporteca of een andere vrachtvervoerder die de prijzen regelmatig bijwerkt.

Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt dat de tarieven bij verzendingen volgens de LCL voorwaarden veel minder variëren. Dit komt omdat de kosten voor het vervoer van de goederen zelf slechts een klein deel van de totaalprijs is. Bij de FCL voorwaarden zijn de grootste kostenposten namelijk het afhalen, overslaan en het bezorgen van de goederen.

transporteca totale verzendkosten

Luchttransport

Het grootste verschil tussen zeetransport en luchttransport is zonder twijfel de tijd die het kost om de goederen te vervoeren. Wilt u dat uw goederen snel in Nederland aankomen? Dan moet u kiezen voor luchttransport waarbij de goederen binnen 3-12 dagen op de plaats van bestemming zijn. De exacte vervoerstijd is afhankelijk de transportdienst die u kiest en het land waaruit u de goederen importeert.

Luchttransport kan in twee categorieën worden onderverdeeld: standaard luchtvracht en luchtvracht via een koeriersdienst. Hieronder zullen we deze beide vormen bespreken en aangeven op welke manier de transportprijzen worden berekend.

Standaard luchttransport

De prijs voor standaard luchttransport wordt bepaald op basis van het ‘volumegewicht’. Dit staat ook wel bekend als het ‘belastbare gewicht’. In de praktijk betekent dit dat de prijs wordt berekend op basis van de vooraf bepaalde DIM-factor. Deze dimensionale factor wordt bepaald door de luchtvaartmaatschappij en wordt op de capaciteit van het desbetreffende vliegtuig gebaseerd.

De waarde van het volumegewicht geeft de ‘dichtheid’ van een zending aan. Dit is het volume van de goederen ten opzichte van het gewicht van de goederen. Om het volumegewicht van uw verzending te bepalen, moet u het volume van uw goederen in cm³ door 6.000 delen. De uitkomst van die berekening komt overeen met de algemene DIM-factor per kilogram voor standaard luchttransport. Over het algemeen staat de DIM-factor voor 166,67 kilogram per kubieke meter.

Wilt u bijvoorbeeld goederen met een volume van 1 m³ en een gewicht van 100 kg verzenden? Dan betaalt u het bedrag dat overeenkomt met een gewicht van 167 kg, ongeacht het werkelijke gewicht van de goederen. Verzend u goederen met een volume van 1 m³ en een gewicht van 500 kg? Dan betaalt u uiteraard het bedrag dat overeenkomt met de prijs voor een zending van 500 kg.

transporteca verzendkosten luchtvracht

Prijzen luchttransport

Deze prijs is afhankelijk van een aantal factoren zoals de route die de goederen moeten afleggen. Uiteindelijk wordt de prijs door de luchtvaartmaatschappij bepaald op basis van de verhouding vraag en aanbod. Hierbij geldt hetzelfde principe als bij zeetransport. Ook de mate waarin transporteurs capaciteit kunnen inkopen heeft effect op de prijs. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat vrachtvervoerders veel goederen van Bangladesh naar Nederland moeten verzenden. Bijvoorbeeld omdat een aantal grote importeurs spijkerbroeken willen importeren. In dat geval zal de transporteur waarschijnlijk een lager tarief vragen voor de route van Bangladesh naar Nederland.

Tot slot zijn de verzendkosten afhankelijk van valutakoersen, brandstoftoeslagen en vervoerstijden. Bij dat laatste geldt dat hoe sneller de goederen afgeleverd moeten worden, hoe hoger de verzendkosten zullen zijn.

Zeetransport ten opzicht van luchttransport

Wilt u goederen verzenden met een volume van minder dan 0,5 m³ en een gewicht van minder dan 100 kg? Dan is de verzendprijs voor luchtvracht meestal concurrerend met de prijs voor zeevracht. Het minimale bedrag dat voor zeevracht in rekening wordt gebracht komt immers overeen met een belastbaar volume van 1 m³. Dat geldt ook als het werkelijke volume van de goederen minder dan 1 kubieke meter is. Importeert u goederen met een volume groter dan 0,5 m³ en een gewicht van meer dan 100 kg? Dan is het altijd goedkoper om uw goederen via zeetransport te laten vervoeren. Uiteraard duurt het bij zeetransport wel een stuk langer voordat uw goederen in Nederland zijn. Afhankelijk van de route kan dit tot 43 dagen duren,  bijvoorbeeld als de goederen uit China komen.

Koeriersdienst

Waarschijnlijk hebt u wel eens gehoord van de bedrijven DHL, FedEx, UPS en TNT. Dit zijn een aantal van de grootste koeriersdiensten ter wereld. Het zijn allemaal gevestigde transportbedrijven die over hun eigen vliegtuigen, vrachtwagens en distributiecentra beschikken. Dat is ook het grootste verschil tussen koeriersdiensten en luchtvaartmaatschappijen. Voor luchtvaartmaatschappijen is de kerntaak het vervoer van passagiers en het vervoer van goederen is een nevendienst. Koeriers staan vooral bekend om het bezorgen van pakketten, maar deze bedrijven kunnen ook grotere verzendingen vervoeren.

Het grootste voordeel van koeriersdiensten is dat ze over hun eigen transportnetwerk beschikken. Dit netwerk is zeer efficiënt en is voor een groot gedeelte geautomatiseerd. Door dit optimale transportnetwerk kunnen koeriersbedrijven zendingen binnen 48 uur van het ene naar het andere continent transporteren.

Net als bij standaard luchttransport is het gewicht van de goederen bepalend bij de berekening van de verzendkosten. Daarom moet u in sommige gevallen rekening houden met het volumegewicht als u de transportkosten wilt berekenen.

Om te bepalen waarop de verzendkosten worden gebaseerd, moet u eerst weten onder welke categorie uw goederen vallen. Dat kan het volumegewicht of het daadwerkelijke gewicht zijn. De hoogste waarde van de twee zal het gewicht zijn dat in rekening wordt gebracht. De waarde van dit gewicht zal namelijk worden gebruikt om de verzendkosten te berekenen. Dit geldt voor zowel standaard luchttransport als voor luchttransport via een koeriersdienst. Met andere woorden, als het volumegewicht het daadwerkelijke gewicht overstijgt dan zullen de verzendkosten worden bepaald op basis van het volumegewicht.

Voorbeeld prijs koeriersdienst

Voor zendingen via een koeriersdienst is het belastbare gewicht meestal 200-250 kg per kubieke meter. Het exacte gewicht is afhankelijk van de koeriersdienst die het transport uitvoert. Dit komt overeen met een DIM-factor van 4.000 of 5.000 kubieke meter per kilogram. U kunt deze informatie over het algemeen op de website van de van de koerier vinden.

Voorbeeld: Stel dat u een pakket met een volume van 0,3 m³ en een gewicht van 25 kg wilt importeren. Eerst berekenen we het volumegewicht om te bepalen tot welke categorie uw goederen behoren. Deze twee zaken bepalen de verzendkosten die u voor het transport moet betalen. Daarvoor moeten we eerst de waarde in m³ naar cm³ omrekenen: 0,3 x 1.000.000 = 300.000 cm³. Daarna moet dit getal door 5.000 worden gedeeld (of een andere waarde die door de koerier is bepaald) = 60 kg.

Aan de hand van deze berekening weten we dat het volumegewicht van de verzending 60 kg is. Deze waarde is dus hoger dan het daadwerkelijke gewicht van 25 kg. In dit geval worden de verzendkosten dus gebaseerd op een gewicht van 60 kg. Ook al is het daadwerkelijke gewicht van de goederen geen 60 kg maar 25 kg. Dit is het basisprincipe van het volumegewicht.

Hoe worden de verzendkosten voor wegtransport berekend?

Zoals eerder gezegd, worden de meeste goederen binnen Europa met een vrachtwagen vervoerd. Deze verzendingen worden altijd van deur-to-deur bezorgd (volgens de EXW voorwaarden). Deze vrachtwagens vertrekken dagelijks of wekelijks en rijden volgens vaste tijdschema’s door heel Europa. Als u een transportdienst hebt geboekt dan kunnen de goederen meestal de volgende dag al worden afgehaald.

transporteca transportkosten berekenen

We kunnen wegtransport onderverdelen in de volgende drie categorieën:  LTL (Less than Truck Load), gedeelde vracht (deelladingen), en volledige ladingen of FTL (Full Truck Load). Deze begrippen worden door de verschillende vrachtvervoerders vaak door elkaar gebruikt. Toch proberen we hieronder een duidelijke beschrijving van deze drie termen te geven.

LTL verzendingen

Met LTL wordt meestal een verzending van 1-2 pallets bedoeld. In de praktijk houdt dit in dat u een deel van de capaciteit van een vrachtwagen besteld. Deze ruimte biedt plaats voor een X aantal pallets. De rest van de capaciteit van de laadruimte kan door andere importeurs worden besteld. In veruit de meeste gevallen worden de goederen door een kleinere vrachtwagen afgehaald en naar een distributiecentrum vervoerd. Daar worden de goederen overgeslagen in een grote vrachtwagen voor export. Als de goederen in het land van bestemming zijn dan worden deze naar een distributiecentrum gebracht. Daar worden de goederen in een kleinere vrachtwagen geladen die de vracht naar de eindbestemming vervoerd.

Gedeelde ladingen

Gedeelde ladingen hebben meestal betrekking op zendingen die uit drie of meer pallets bestaan. Bij dit type zending worden de goederen meestal door dezelfde grote vrachtwagen afgehaald en afgeleverd. Ook deze vrachtwagen maakt onderweg een tussenstop bij een distributiecentrum. Daar worden er andere LTL-zendingen in de vrachtwagen geladen. Maar u bespaart de kosten voor het overslaan van de goederen aangezien uw goederen niet overgeslagen hoeven te worden. U kunt hier echter alleen geld op besparen als uw zending uit 3 of meer pallets bestaat. Anders wegen de kosten voor het bestellen van de vrachtwagen niet op tegen de kosten voor het overslaan. Er wordt ook vaak voor gedeelde lading gekozen als er goederen met afwijkende afmetingen moeten worden vervoerd.

FTL verzendingen

Bij FTL hebt u de beschikking over de hele capaciteit van de vrachtwagen. U bent dus de enige die de vrachtwagen heeft besteld en kunt de gehele laadruimte gebruiken. U hebt dan ruimte voor 33 pallets oftewel 90 m³ in het geval van normale zeilvrachtwagens.
Bij wegtransport wordt ook vaak de term laadvermogen gebruikt om aan te geven wat de capaciteit van de vrachtwagen is. Een normale zeilvrachtwagen heeft een laadvermogen van 13,6 meter.

Als u de volledige capaciteit van een vrachtwagen besteld dan vermijdt u kosten voor het overslaan van de goederen. De goederen worden in dat geval namelijk door een grote vrachtwagen rechtstreeks van de leverancier naar uw adres getransporteerd. Hierdoor zal de vervoerstijd over het algemeen enigszins korter zijn dan bij andere manieren van transport.

Als vuistregel geldt dat het bestellen van een volledige vrachtwagen rendabel is als u de helft van de capaciteit nodig hebt. Dan is een volledige lading namelijk voordeliger dan het bestellen van een gedeelde lading.

De meeste vrachtvervoerders hanteren vaste prijzen voor LTL verzendingen. Deze prijzen zijn afhankelijk van het volume en het gewicht van de goederen en de afstand die afgelegd moet worden. Voor dat laatste zijn alle landen verdeeld in drie verschillende zones. De verzendkosten worden gebaseerd op basis van in welke zone het transportproces begint en eindigt. Op deze manier kan de vrachtvervoerder makkelijk controleren welke verzendkosten er overeenkomen met de verschillende zones. Daarnaast worden er tevens kosten zoals een toeslag voor olie in rekening gebracht. Ook als u speciale wensen hebt voor het transportproces zal dit aanvullende kosten met zich meebrengen.

Vergelijk standaard wegtransport en koeriersdiensten

De eerder genoemde koeriersbedrijven zijn ook binnen Europa actief. Daardoor kunnen ook kleinere pakketten binnen de grenzen van Europa snel en efficiënt worden getransporteerd. Heeft uw verzending een volume van minder dan 1 m³ en wegen de goederen meer dan 400 kg? Dan is het meestal goedkoper om uw goederen door een koeriersdienst te laten transporteren. Hebben uw goederen een volume van meer dan 1 m³ en een gewicht van meer dan 400 kg? Dan is het dus goedkoper om uw goederen via standaard wegtransport te vervoeren.

Daarbij is het wellicht ook een goed idee om rekening te houden met de vervoerstijd. Voor sommige importeurs is dit een bepalende factor bij het kiezen van een transportdienst. Een koeriersdienst kan goederen over het algemeen binnen 2-3 dagen naar iedere bestemming in Europa transporteren. Terwijl het vervoer met standaard wegtransport tussen de vier en acht dagen in beslag neemt. Maar volledige ladingen (FTL) kunnen sneller worden bezorgd omdat de goederen niet overgeslagen hoeven te worden. In dat geval worden de goederen rechtstreeks van de leverancier naar de ontvanger getransporteerd.

transporteca koeriersdiensten verzendkosten

Belangrijk!

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de belangrijkste punten die hierboven zijn besproken.

Het is belangrijk om te weten dat bij de verzendkosten niet altijd alle kosten zijn inbegrepen. Voor wegtransport binnen Europa zijn de transportkosten van punt A naar punt B altijd bij de prijs inbegrepen. Dit geldt ook voor het inklaren van de goederen dat door de lokale douane wordt gedaan. Houd er wel rekening mee dat u extra kosten moet betalen als u speciale wensen voor uw transport hebt. Daarom is het verstandig om van tevoren een aantal zaken met de door u gekozen transporteur te bespreken. Bijvoorbeeld wanneer u een vrachtwagen met een laadklep nodig hebt of wanneer u wilt dat de goederen op specifiek tijdstip worden afgehaald.

Bij intercontinentale verzendingen zijn de verzendkosten afhankelijk van de incoterms (handelsvoorwaarden) die u en de leverancier hebben afgesproken. Op basis van die voorwaarden is het altijd duidelijk wie er verantwoordelijk is voor welke van de zeven stappen van het transportproces.

De verzendkosten die u op Transporteca of op websites van andere vervoerders kunt vinden hebben alleen betrekking op de transportkosten. Dit betekent ook dat een aantal kosten los staan van de transportkosten die u op deze websites kunt vinden. Dan gaat het bijvoorbeeld om de importbelasting en de BTW (indien u goederen als particulier importeert). Als u goederen naar Nederland importeert dan moeten deze kosten bij de belastingdienst worden voldaan.

Hoe kan ik verzendkosten vinden via transporteca.nl?

We hopen dat we in dit artikel duidelijkheid hebben gegeven over alle vragen die u mogelijk hebt met betrekking tot het transportproces. We hopen ook dat we voldoende nuttige informatie hebben gegeven zodat u uw volgende transportdienst zonder problemen kunt boeken.

Op Transporteca kunt u makkelijk en snel zoeken naar de verzendkosten voor zee-, lucht- en wegtransport. Daarvoor hoeft u alleen maar te selecteren welk soort goederen u wilt vervoeren. Deze opties zijn: stukgoederen, pallets of pakketten. Daarna vult u de gegevens van uw verzending in en klikt u op ‘zoeken’. Daarna krijgt u direct een overzicht van alle verzendkosten voor het transport. Bij al deze prijzen zijn alle kosten inbegrepen en er zijn geen verborgen toeslagen. Hebt u de transportdienst gevonden die aan uw wensen voldoet? Dan kunt u het transport voor uw goederen direct online boeken. Daarvoor hoeft u alleen maar een vrachtvervoerder en een leverancier te selecteren. Vervolgens ontvangen de vrachtvervoerder en de leverancier automatisch een melding met het bericht dat u een transportdienst hebt geboekt.