Voor online boekingen

Boekingsvoorwaarden van Transporteca

Wanneer u een transportoplossing via het portaal van Transporteca boekt, gaat u tevens akkoord met onze boekingsvoorwaarden. Lees verder voor meer informatie.

Op alle diensten van Transporteca zijn, naast het volgende, de Algemene Voorwaarden van Transporteca van toepassing.

De prijs biedt dekking voor het gehele transportproces zoals hierboven beschreven, en Transporteca garandeert dat er geen verdere kosten zullen zijn die gerelateerd zijn aan het transport op voorwaarde dat alle informatie die tijdens het doen van de bestelling is ingevuld ook naar waarheid is ingevuld.

Bij invoer naar de EU vanuit landen buiten de EU kunnen de autoriteiten douane- en accijnzen heffen op de geïmporteerde goederen, evenals invoer-btw. Deze maken geen deel uit van het transport en dus niet bij de prijs inbegrepen. Het btw-niveau wordt bepaald door het land van invoer, accijnzen en accijnzen door de EU en gepubliceerd in het Taric-database.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle vergunningen die nodig zijn om de artikelen te kunnen importeren en exporteren beschikbaar zijn en dat deze geldig zijn. Als dit niet het geval is dan kan Transporteca u hier in bepaalde gevallen bij helpen. Deze hulp is echter niet inbegrepen bij de hierboven genoemde prijs.

U gaat ermee akkoord dat de goederen die met deze boeking worden verzonden niet gevaarlijk en temperatuurgecontroleerd zijn voor het verzendproces, tenzij specifiek en afzonderlijk overeengekomen met Transporteca.

Als u met een bankoverschrijving betaalt dan zal uw bestelling pas worden bevestigd op het moment dat Transporteca uw betaling heeft ontvangen. In het geval Transporteca uw betaling niet op tijd ontvangt zal uw bestelling worden geannuleerd en elke betaling die we na die tijd ontvangen zal worden terugbetaald.

In het geval u de bestelling moet aanpassen dan kan dit via Transporteca worden geregeld. Dit kan echter aanvullende kosten met zich meebrengen.

Als u de bestelling wilt annuleren, contacteer dan Transporteca. Een volledige of gedeeltelijke vergoeding kan dan worden geregeld.

Voor bedrijven

Als uw bedrijf is geregistreerd in een EU-land buiten Denemarken en u bestelt een BTW-plichtige dienst, vul dan een geldig BTW-nummer in. Als u dit doet, hoeft Transporteca geen BTW in rekening te brengen. Als wij geen geldig BTW-nummer ontvangen, gaat u akkoord met het betalen van BTW over BTW-plichtige diensten en ontvangt u hiervoor een aparte factuur.

Als uw bedrijf buiten de EU is geregistreerd, vul dan een geldig bedrijfsregistratienummer in. Als u dit doet, hoeft Transporteca geen btw in rekening te brengen. Indien wij geen geldig registratienummer ontvangen, gaat u akkoord met het betalen van btw over diensten die onderhevig zijn aan btw en ontvangt u hiervoor een aparte factuur.