5 tips

Invoerrechten vanuit de VS

Dit is een handleiding over invoerrechten die u kan helpen als u goederen uit de VS importeert. We geven een overzicht van de 5 zaken waar u aan moet denken met betrekking tot invoerrechten vanuit de VS. Zo kunt u extra kosten besparen en bent u goed voorbereid als u goederen vanuit de VS naar Nederland importeert.

Invoerrechten bij verzending vanuit de VS

Invoerrechten zijn een bedrag dat u moet betalen als u goederen naar een land binnen de Europese Unie (EU) importeert. Daarom is het een voordeel als u de basisregels en voorschriften kent als u goederen vanuit de VS wilt importeren. Als u weet wat het bedrag voor de invoerrechten is, kunt u de totale kosten voor het importeren van de goederen berekenen. Als u goederen binnen de EU verzendt, dan hoeft u voor de meeste artikelen geen douanerechten te betalen. U kunt hier meer lezen over het importeren van goederen van de VS naar Nederland.

Het bedrag dat u aan invoerrechten moet betalen is afhankelijk van het type goederen dat u importeert, de waarde van de goederen en het land van herkomst.

1. Uw bedrijf moet zijn geregistreerd om uit de VS te kunnen importeren

Wilt u goederen naar de EU importeren? Als deze goederen zijn bedoeld voor commerciële activiteiten zoals verkoop of een promotieactie voor uw bedrijf, dan moet uw bedrijf over een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) beschikken. Als dit niet het geval is, kunt u de bedrijfsnaam niet gebruiken om een importaangifte in te dienen. Dit betekent dat de douaneautoriteiten de goederen zullen vasthouden totdat u een EORI-nummer hebt gekregen. Alle kosten die vanwege deze vertraging worden gemaakt, zijn voor uw rekening. Vaak moet u betalen voor opslag onder douaneverband. Het kan ook zo zijn dat u moet betalen voor de huur van materieel als uw goederen in een container worden opgeslagen en niet binnen de afgesproken tijd naar de vervoerder worden geretourneerd.

De registratie voor een EORI-nummer is een eenvoudig proces dat meestal maar drie werkdagen in beslag neemt. Er zijn twee verschillende formulieren. Welk formulier u nodig hebt is afhankelijk van het feit of het btw-nummer van uw bedrijf in Nederland is geregistreerd. Als de registratie is voltooid, zult u het EORI-nummer per e-mail ontvangen.

invoerrechten

Als uw bedrijf al in Nederland is geregistreerd en een btw-nummer heeft, dan beschikt u mogelijk al over een EORI-nummer. Om dit te controleren, kunt u het hulpmiddel voor EORI-nummervalidering van de Europese Commissie gebruiken. In dat geval begint uw EORI-nummer met ‘NL’ gevolgd door uw 9-cijferige RSIN-nummer. Als uw RSIN-nummer minder dan 9 cijfers bevat, vult u het nummer aan tot 9 cijfers door nullen voor de RSIN te plaatsen. Bijvoorbeeld: NL009876543. Als u niet bent geregistreerd, dan kunt u het aanvraagformulier voor een EORI-nummer invullen. Dit geldt zowel voor bedrijven met de hoofdvestiging in Nederland als bedrijven van buiten de EU.

Btw-nummer verkrijgen

Beschikt uw bedrijf niet over een btw-nummer? Dan kunt u een btw-nummer krijgen door uw bedrijf bij de Kamer van Koophandel in te schrijven. Mogelijk heeft uw bedrijf geen btw-nummer omdat dit voor uw bedrijf niet noodzakelijk is. De redenen hiervoor kunt u hier vinden. Het kan ook zo zijn dat uw bedrijf in een land buiten de EU is geregistreerd. In beide gevallen geldt dat u een EORI-nummer dient aan te vragen om goederen vanuit de VS te kunnen importeren. Alleen dan kunnen de goederen door de douane worden ingeklaard en kunnen de invoerrechten worden berekend.

In de bovenstaande twee gevallen, moet uw bedrijf over een EORI-nummer beschikken. Dit nummer kunt doorgeven aan de door u gekozen vrachtvervoerder of aan de douane-expediteur die uw geïmporteerde goederen aangeeft. U kunt hier meer informatie vinden over het importeren van goederen uit niet-EU-landen. Veel bedrijven kiezen ervoor om de importaangifte niet zelf te regelen. Voor dit proces is namelijk enige ervaring vereist. Verder kunt u dit vaak voor een redelijke prijs door de vrachtvervoerder of de douane-expediteur laten regelen. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat deze kosten bij het vervoer van de goederen van de VS naar Nederland zijn inbegrepen.

In sommige gevallen is het mogelijk dat u daarnaast een invoervergunning moet aanschaffen. Dit is het geval als u bijvoorbeeld bepaalde soorten textiel, vuurwapens of munitie importeert. U kunt hier meer informatie vinden over invoervergunningen bij het importeren vanuit niet-EU-landen.

2. Geïmporteerde goederen bij de douane aangeven

Bij het importeren van goederen uit de VS of andere niet-EU-landen laten de meeste bedrijven de vrachtvervoerder of de douane-expediteur het aangeven van de goederen regelen zodat de invoerrechten over de goederen vanuit de VS kunnen worden berekend. Meestal bent u er dan van verzekerd dat de formulieren correct worden ingevuld. Op die manier kunt u vertragingen tijdens het importproces voorkomen. U kunt de douaneaangifte ook zelf doen, maar dit is vrij ingewikkeld en vereist enige ervaring.

De vrachtvervoerder dient in dat geval de bijbehorende code van de goederen op te zoeken om de aangifte namens u te regelen. Op basis van de code wordt bepaald hoeveel invoerrechten u dient te betalen als u goederen uit de VS importeert. Dit neemt overigens niet weg dat u als importeur eindverantwoordelijkheid voor een correcte importaangifte bent. Als de geïmporteerde goederen van een verkeerde code zijn voorzien, bent u er verantwoordelijk voor om de belastingdienst hiervan op de hoogte te stellen. Daarnaast bestaat het risico dat er een boete in rekening wordt gebracht. Het kan ook zo zijn dat u door deze fout juist teveel invoerrechten hebt betaald.

Goederencodes

Helaas is het vinden van de juiste goederencode niet altijd even makkelijk. Als eerste stap kunt u contact met de exporteur van de goederen opnemen. De goederencodes zijn een standaard die bijna overal ter wereld wordt gebruikt. Deze staan ook wel bekend als classificatiecodes, HS-codes of TARIC-codes. De exporteur is tevens de producent of de doorverkoper van het product en is daarom vaak op de hoogte van de goederencode. Deze code moet ook aan de Amerikaanse douane worden doorgegeven. Als uw leverancier u de code niet kan doorgeven, dan kunt u deze hier opzoeken. Hebt u de goederencode gevonden? Dan kunt u de bijbehorende invoerrechten uit de VS (en btw) opzoeken die voor de goederen van toepassing zijn.

invoerrechten vs

Rekenvoorbeeld

Om het btw-bedrag en de invoerrechten te berekenen, dient de vrachtvervoerder u naast de goederencode ook de waarde van de geïmporteerde goederen door te geven. De invoerrechten voor geïmporteerde goederen worden berekend op basis van de aankoopwaarde van de goederen. En de btw wordt berekend op basis van de aankoopwaarde inclusief invoerrechten en transportkosten. U koopt bijvoorbeeld een product in de VS voor een bedrag van € 3.000 en de kosten voor het transport naar Nederland zijn € 200. De invoerrechten op dit specifieke product zijn 4,2%. Verder gaan we ervan uit dat de BTW 21% is. Dan ziet de berekening er als volgt uit:

Invoerrechten: € 3.000 * 4,2% = € 126
Btw: 21% * (€ 3.000 + € 126 + € 200) = € 698

Het totale bedrag voor de invoerrechten en btw op dit product zijn dus € 824. De totale landingskosten van het product bedragen in dit geval € 3.000 + € 200 + € 698 = € 3.898. Maar zoals u in het vervolg van dit artikel zult lezen, kunt u de btw terugvragen als u in Nederland btw betaald.

Goederen die eerst een ander EU-land en dan Nederland binnenkomen

Importeert u goederen en laat u deze eerst naar een ander EU-land en vervolgens naar Nederland transporteren? Dan dient uw leverancier of het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor het vervoer een ‘aangifte bij binnenkomst’ voor dat land te gebruiken. Maar u dient ook altijd zelf te controleren of dit op de juiste manier wordt uitgevoerd. Als onderneming die de goederen ontvangt, kunt u hier namelijk verantwoordelijk voor worden gehouden.

3. Invoerrechten voor goederen uit de VS betalen

Normaal gesproken moet u btw en invoerrechten betalen voor goederen die vanuit de VS worden geïmporteerd. Dit geldt overigens ook voor goederen die uit andere niet-EU-landen worden geïmporteerd. U moet deze kosten betalen op het moment dat de goederen voor de eerste keer de grenzen van de EU (Nederland) binnenkomen. Als u het btw-bedrag snel betaald, kunt u meestal kosten besparen. Dan hoeft u namelijk niet te betalen voor opslag van de goederen totdat deze kunnen wordt vrijgegeven nadat de volledige betaling is voldaan.

Meestal neemt de vervoerder die verantwoordelijk is voor het indienen van uw invoeraangifte contact met u op zodra deze aangifte is ingediend. In dat geval kan de vervoerder u laten weten wat het bedrag is dat u aan invoerrechten dient te betalen. U dient dit bedrag aan de vervoerder te betalen. Vervolgens zal de vervoerder dit bedrag bij de Nederlandse belastingdienst voldoen. Uw goederen worden pas door de douane vrijgegeven als de belastingdienst de volledige betaling voor de invoerrechten en btw heeft ontvangen. Sommige vervoerders brengen voor het uitvoeren van deze betaling een toeslag in rekening.

Als u regelmatig goederen importeert, kunt u een vergunning artikel 23 bij de belastingdienst aanvragen. Dan hoeft u de kosten voor de btw niet te betalen, maar kunt u deze aangeven op uw btw-aangifte. Als u van deze optie gebruik wilt maken, dient u wel als ondernemer in Nederland te wonen of in Nederland gevestigd te zijn en moet u regelmatig goederen uit niet-EU-landen importeren. U kunt een vergunning artikel 23 schriftelijk bij uw belastingkantoor aanvragen.

invoerrechten transporteca

Uitzonderingen bij invoerrechten uit de VS

Voor goederen uit bepaalde landen is het mogelijk dat u geen of minder douanerechten hoeft te betalen. U moet in dat geval met een oorsprongsdocument kunnen aantonen dat de goederen uit een land afkomstig zijn waar de EU een handelsovereenkomst mee heeft gesloten. U kunt dit bijvoorbeeld met een EUR.1 document of een certificaat van oorsprong Form A aantonen. Op termijn zal het laatstgenoemde formulier door het Attest van Oorsprong worden vervangen.

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat u de kosten voor de invoerrechten en btw kunt terugvragen of uitstellen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als de producten slechts tijdelijk in Nederland zijn en daarna naar een ander EU-land worden geëxporteerd.

Er is een scenario waarbij u geen douanerechten of btw hoeft te betalen als u goederen uit de VS importeert. Zolang uw goederen in een douane-entrepot zijn opgeslagen, hoeft u deze kosten niet te betalen. Er geldt voor deze opslagplaatsen namelijk een vrijstelling voor invoerrechten en btw.

Er is een scenario waarbij u geen douanerechten of btw hoeft te betalen als u goederen uit de VS importeert. Zolang uw goederen in een douane-entrepot zijn opgeslagen, hoeft u deze kosten niet te betalen. Er geldt voor deze opslagplaatsen namelijk een vrijstelling voor invoerrechten en btw. Als u bijvoorbeeld goederen uit de VS importeert, deze tijdelijk in een douane-entrepot in Nederland opslaat en vervolgens naar een douane-entrepot in Frankrijk transporteert, hoeft u in Nederland geen invoerrechten of btw te betalen.

Als vuistregel geldt dat u alleen btw en invoerrechten hoeft te betalen als de goederen in het vrije verkeer worden gebracht.

4. Geen verkoopbelasting betalen, btw terugvragen

Als u producten van uw Amerikaanse leverancier koopt, moet u controleren dat er geen verkoopbelasting aan het bedrag op de factuur wordt toegevoegd. Uw leverancier hoeft geen verkoopbelasting op de factuur te zetten als het adres van de koper zich buiten de VS bevindt. Als u wel verkoopbelasting aan uw Amerikaanse leverancier betaalt, is het vrijwel onmogelijk om dat bedrag terugbetaald te krijgen.

Als u goederen uit de VS importeert, wordt de btw door de Nederlandse douane in rekening gebracht. Dit bedrag wordt berekend op basis van dezelfde voorwaarden die worden gebruikt als u goederen in Nederland koopt. Deze voorwaarden zijn de kosten voor het product, inclusief de transportkosten om deze naar Nederland te vervoeren. Meer specifiek wordt de btw berekend op basis van de douanewaarde van de goederen. Dit is de waarde van de goederen, plus de transportkosten en verzekeringen en dergelijke, tot aan de buitengrens van de EU. Dit laatste wordt niet bepaald op basis van uw werkelijke transportenkosten. In plaats van de volledige transportkosten om de goederen van deur-tot-deur te gebruiken, wordt er een schatting van de transportkosten voor de deur-tot-deur-verzending gemaakt.

invoerrechten vs transporteca

Berekening btw-bedrag

De logica achter de berekening van de btw is eenvoudig. Wanneer u buiten de EU goederen koopt, hoeft u geen btw of verkoopbelasting aan uw leverancier te betalen. Maar als u dezelfde producten in Nederland koopt, moet u wel btw betalen. Om dit op een eerlijke manier te belasten, worden de invoerrechten voor de goederen die u uit de VS hebt geïmporteerd op de zelfde manier berekend als wanneer u deze goederen in Nederland zou hebben gekocht. Om deze bedragen vergelijkbaar te maken, gelden de aanschafkosten voor de goederen en de kosten om deze naar Nederland te vervoeren als uitgangspunt om de btw te berekenen. Het mag niet zo zijn dat u meer btw moet betalen omdat uw bedrijf zich op grote afstand van de haven bevindt en u daardoor hogere transportkosten hebt. Daarom worden alleen de kosten voor het vervoer van de goederen naar de haven of luchthaven berekend.

5. Controleer of er antidumpingrechten van toepassing zijn

Antidumpingrechten zijn ingesteld om de binnenlandse productie in Nederland te beschermen tegen buitenlandse bedrijven die hun producten op de Nederlandse markt afzetten tegen lagere prijzen dan op hun lokale markten. De reden voor het ‘dumpen’ van deze goederen kan bijvoorbeeld een overtollige voorraad zijn die moet worden verkocht voordat het nieuwe seizoen beschikt. Deze producten worden dan niet op de lokale markt verkocht omdat dit een negatieve invloed op de vraag naar nieuwe producten heeft. We benoemen dit antidumpingrecht specifiek in dit artikel omdat dit onafhankelijk van andere kosten kan worden geheven. Verder geldt dit recht voor specifieke producten en kunnen de geheven bedragen zeer hoog zijn (in bepaalde gevallen tot meer dan 50% van de productkosten). Het is dus een goed idee om te controleren of er antidumpingrechten op de goederen worden geheven voordat u deze gaat importeren.

U kunt erachter komen of er antidumpingrechten worden geheven op de goederen die u wilt importeren door ArcticTARIFF te gebruiken. Dit is het tariefsysteem voor de douane-administratie van overheden in de EU-landen. Op het moment dat we dit blogbericht schrijven geldt er bijvoorbeeld een antidumpingrecht van € 115 per ton op de import van biodiesel uit de VS. Aangezien de huidige prijs € 650 is, maakt dit een groot verschil. Daarom is het verstandig om altijd te controleren of er antidumpingrechten op de import van goederen van toepassing zijn.